Cenník

HOMEOPATICKÉ PORADENSTVO

 

PRVÁ HOMEOPATICKÁ KONZULTÁCIA v trvaní 60 – 120 minút ………… 50,- Eur

HOMEOPATICKÁ KONTROLA v trvaní 30 – 60 minút …………………………. 25,- Eur

KONZULTÁCIA AKÚTNEHO STAVU v trvaní 20 – 45 minút ………………… 15,- Eur

POPLATOK ZA NÁVŠTEVU KLIENTA DOMA v rámci mesta Košíc …………. 5,- Eur

ÚVODNÁ INFORMATÍVNA KONZULTÁCIA v trvaní 30 minút ……………. ZDARMA
(O homeopatickej metóde a možnostiach liečby)

 

V cene prvej a kontrolnej homeopatickej konzultácie je zahrnuté aj homeopatikum.

 

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a informujte sa ohľadne homeopatie a jej možnostiach liečby.