Cenník

Homeopatické vyšetrenie

  • PRVÁ HOMEOPATICKÁ KONZULTÁCIA v trvaní 90 – 120 minút ………… 70,- Eur
  • HOMEOPATICKÁ KONTROLA v trvaní 30 – 60 minút …………………………. 30,- Eur
  • KONZULTÁCIA AKÚTNEHO STAVU v trvaní 30 – 45 minút ………………… 20,- Eur
  • ÚVODNÁ INFORMATÍVNA KONZULTÁCIA v trvaní 30 minút ……………. ZDARMA
    (O homeopatickej metóde a možnostiach liečby)

V cene prvej a kontrolnej homeopatickej konzultácie je zahrnuté aj homeopatikum.

Cenník je platný od 1.9.2019

homeopaticke vysetrenie
Homeopatická konzultácia prebieha formou osobného rozhovoru.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a informujte sa ohľadne homeopatie a jej možnostiach liečby.

Poznámka: poradenské služby nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Nejedná sa o poskytovanie zdravotníckych služieb.